Het gemaakte land

Persoon-28_web
‘Het gemaakte land’- Olieverf op met linnen bespannen hout-330x202cm-in opdracht van provincie Groningen in samenwerking met het CBK-Detail

Over ‘Het gemaakte land’, een schilderij uit 2015 in opdracht van Provincie Groningen gemaakt in samenwerking met het CBK.

De Peebos was vroeger een arme streek waar de bewoners ploeterden om zichzelf te onderhouden. Ze werkten zich uit de naad om wat karige turf te winnen. De gevolgen hiervan zie je heden nog terug in de indeling van het landschap, waarin de rechthoekige kavels uitwaaieren langs de hoofdweg, een patroon dat overigens plots doorbroken wordt aan de Friese grens; hier waaieren ze de andere kant uit. In Peebos bevindt zich een fraai natuurgebied waar je de herten weg kunt zien schieten in de verte. Er is een wandelroute aangelegd die het verloop volgt van de ‘Olde Syelroe’, een afwateringssloot die eeuwen geleden gegraven is door monniken uit de omgeving.

De noeste arbeid van de Groningers door de eeuwen heen heeft het aangezicht van de Peebos gevormd. Het besef dat de omgeving de directe consequentie is van de handelingen van mensen die hier in eerdere tijden geleefd hebben drukt je op het belang van, en de verantwoordelijkheid voor je eigen daden. Het maakt de geschiedenis voelbaar en roept een gevoel van respect op jegens de mensen die hier al die tijd hebben gewoond.
In de Peebos is de geschiedenis levend. Hier wordt tevens duidelijk hoe groot de invloed van de mens op zijn omgeving is en dientengevolge het wezenlijk belang van zijn daden. Wanneer je dan het verloop van de tijd volgt vanaf het verre verleden naar de dag van vandaag kom je uit bij jezelf, en je begint te overdenken wat de consequenties van jouw handelen zullen zijn.
De geschiedenis stopt namelijk niet bij het heden, maar loopt door in de toekomst. Daarom is de ‘puzzel’ nog niet helemaal af; is het laatste stukje van de landkaart nog niet gelegd. Dat plaatst de menselijke handeling centraal in het heden en houdt het geheel open voor de toekomst.